فایل پروژه . کام

دانلود پروژه , تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

کانال ارتباطی

اطلاعیه فروشگاه

لطفا برای خریدهای زیر 5000 تومان با کارتی به غیر از کارت بانک ملی اقدام به خرید نمایید زیرا با کارت این بانک نمی توان خرید زیر 5000 تومان را انجام داد.

دانلود مقاله همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي ( روش تحقیق )

دانلود مقاله همبستگي بين اختلافات خانوادگي و افت تحصيلي  ( روش تحقیق )   تعداد صفحات : 41 صفحه       -         قالب بندی :  word                              «فهرست مطالب» مقدمه پيشينه هاي تحقيق خلاصه تحقيق « فصل اول» بيان مس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله نقش والدین در تحصیل فرزندان ( روش تحقیق )

دانلود مقاله نقش والدین در تحصیل فرزندان  ( روش تحقیق )   تعداد صفحات : 45 صفحه       -         قالب بندی :  word                              مقدمه:    منظور از اختلالات شخصيت، الگوهايي از رفتار غير انطباقي است. به طوري كه هنگامي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود مقاله مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها ( روش تحقیق )

دانلود مقاله  مشاوره و میزان موفقیت مشاوران در آموزشگاهها ( روش تحقیق )   تعداد صفحات : 120 صفحه       -         قالب بندی :  word                             فهرست مطالب عنوان سپاسگزاری فصل اول- مبادی تحقیق Introduction مقدمه موضوع تحقيق و تبيين أن تعريف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود مقاله بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران ( روش تحقیق )

دانلود مقاله بررسي ميزان كارايي آموخته هاي مشاوران  ( روش تحقیق )   تعداد صفحات : 30 صفحه       -         قالب بندی :  word                             فصل اول ادبيات و پيشينه پژوهش   1-2) كليات مقدمه: در اين پژوهش، ارتباط بين برنامه هاي و شيوه ها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود مقاله بررسی مشکلات دختران نابینا ( روش تحقیق )

دانلود مقاله بررسی مشکلات دختران نابینا ( روش تحقیق )   تعداد صفحات : 74 صفحه        -       قالب بندی :  word                         عنوان صفحه فصل اول مقدمه بیان مسئله انگیزه تحقیق اهداف تحقیق اهمیت موضوع مورد بررسی فصل دوم تاریخچه توجه نابینایان گذری بر ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

دانلود تحقیق آماری بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده ( روش تحقیق )

دانلود تحقیق آماری بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده ( روش تحقیق )   تعداد صفحات : 58 صفحه        -       قالب بندی :  word                         چکیده: این تحقیق به بررسی تاثیر اشتغال زنان بر ساختار خانواده می پردازند. جامعه آماری در این تحقیق، زنان متأهل شاغل در بیمارستان، مدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی ( روش تحقیق )

دانلود مقاله بررسی تأثیر استفاده از وسایل کمک آموزشی ( روش تحقیق )   تعداد صفحات : 90 صفحه        -       قالب بندی :  word                          فصل اول : مقدمه  مقدمه: بطور کلی وسایل آموزشی به ابزارها و امکاناتی اطلاق می گردد که در جریان تدریس جهت تفهیم بهتر مطالب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 8,000 تومان
تعداد صفحه(23):