دانلود پروژه , تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی
کانال ارتباطی

اطلاعیه فروشگاه

لطفا برای خریدهای زیر 5000 تومان با کارتی به غیر از کارت بانک ملی اقدام به خرید نمایید زیرا با کارت این بانک نمی توان خرید زیر 5000 تومان را انجام داد.

دانلود تحقیق مهندسی مجدد

دانلود تحقیق مهندسی مجدد   تعداد صفحات : 50 صفحه         -         قالب بندی : word                         فهرست مطالب عنوان                  & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقیق هوشمند سازی مدارس

دانلود تحقیق هوشمند سازی مدارس   تعداد صفحات : 22 صفحه        -       قالب بندی : word                           در واقع مرحله برتري در كاربري فناوري اطلاعات در نظام آموزش كشور است . مدرسه اي است كه مديريت و كنترل آن مبتني بر فناوري شبكه و رايانه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود تحقیق مديريت دانش

دانلود تحقیق مديريت دانش   تعداد صفحات : 20 صفحه       -        قالب بندی : word                        چكيده با درنظر گفتن نقش بسيار مهمي كه سيستمهاي مديريت دانش در محيط كسب وكار امروزي ايفا مي كند، اين اهميت زماني بيشترجلوه گر مي شودكه در زمينه م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پروژه سيستم كتابخانه

دانلود پروژه سيستم كتابخانه   تعداد صفحات : 16 صفحه          -        قالب بندی : word                     سيستم كتابخانه: كتابخانه فوق در سال1365 تاسيس گرديد و تا چندي  پيش حوزه فعاليت آن محدود بود اما در ماه اخير به دليل تغيير مديريت و تمايل به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

دانلود تحقیق تحليل راهبردي هزينه، پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران

دانلود تحقیق تحليل راهبردي هزينه، پارادايم كليديِ مديريت هزينه در زنجيرة عرضة ايران   تعداد صفحات : 48 صفحه       -       قالب بندی :  word                    چكيده آنچه امروزه در رابطه با مؤسسات تجاري ، انتفاعي و حتي غيرانتفاعي، بيش از هر چيز ديگري نمود پيدا كرده، توجه به هزينه‌هاي متعدد سازمان و يا به تعبيري دقيق‌ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود تحقیق كاربردهاي ICT درآموزش

دانلود تحقیق كاربردهاي ICT  درآموزش   تعداد صفحات : 36 صفحه      -        قالب بندی :  word                        مقدمه : جهاني سازي و تغييرات فناوري، فرايندهايي كه در پانزده سال اخير سرعت يافته اند، باعث ايجاد يك اقتصاد جديد جهاني شده اند كه با فناوري تقويت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,500 تومان

دانلود تحقیق فنون تدریس

دانلود تحقیق فنون تدریس   تعداد صفحات : 85 صفحه      -        قالب بندی :  word                       بسمه تعالي فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: تعاريف و مفاهيم   مفهوم فنون تدريس و تعاريف آن   شرايط مربي از نظر قوانين موثر در تدريس &n ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود تحقیق فلسفه آموزش و پرورش

دانلود تحقیق فلسفه آموزش و پرورش   تعداد صفحات : 37 صفحه      -        قالب بندی :  word                          فلسفه چيست؟ هدف کلي: آشنايي با مفهوم،تعريف،موضوع،هدف و ابعاد گوناگون دانش فلسفه تعريف تعريف تعريف در لغت يعني شناساندن و منظور از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود تحقیق سياستهاي آموزشي مراكز آموزش استثنايي

دانلود تحقیق سياستهاي آموزشي مراكز آموزش استثنايي   تعداد صفحات : 45 صفحه      -        قالب بندی :  word                      سياستهاي آموزشي از جمله مهمترين سياستهاي آموزشي مراكز آموزش استثنايي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- آموزش كودكان استثنايي از سنين آغازين كودكي 2- ارائه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلودتحقیق ملاحظات اساسي براي تهيه برنامه هاي اقدام اضطراري

دانلودتحقیق ملاحظات اساسي براي تهيه برنامه هاي اقدام اضطراري   تعداد صفحات : 69 صفحه         -        قالب بندی :  word                  الف: هدف 1- کليات   وقايع اضطراري و جود دارند که مي توانند بر سدها مؤثر واقع شود هنگامي که مردم در مناطقي زندگي مي کنند که مي تواند در معرض سيل ناشي از خرابي يا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(12):