دانلود پروژه , تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی

پرفروش ترین محصولات

کانال ارتباطی

اطلاعیه فروشگاه

لطفا برای خریدهای زیر 5000 تومان با کارتی به غیر از کارت بانک ملی اقدام به خرید نمایید زیرا با کارت این بانک نمی توان خرید زیر 5000 تومان را انجام داد.

دانلود مقاله شيميدانان‌ و علمشان‌

دانلود مقاله شيميدانان‌ و علمشان‌

 

تعداد صفخات : 62 صفحه       -     

قالب بندی : word        

 

 

 

شيميدانان‌ و علمشان‌

در يك‌ روز برفي‌ و سرد، در پارك‌ ملي‌ يلواستون‌، دستة‌ كوچكي‌ از شيميدانان‌ دركنار استخر داغ‌ و بخارآلود خم‌ شده‌اند تا فنجان‌هاي‌ فولادي‌ و ضد زنگشان‌ را در آن‌ فروبرند. آنان‌ در مقابل‌ ديدگان‌ نگهبان‌ پارك‌، آب‌، خاك‌ و مواد رسوبي‌ را جمع‌آوري‌ و سريعاًبه‌ صورت‌ جداگانه‌ در ظرف‌هاي‌ عايق‌ بسته‌بندي‌ و هركدام‌ را با دقت‌ مهر و موم‌ وعلامت‌گذاري‌ مي‌كنند.

در گذشته‌، با فاصلة‌ كمي‌ از اين‌ مكان‌، كاشفان‌ در جست‌ و جوي‌ طلا بودند و اكنون‌شيميدانان‌ در حال‌ تحقيق‌ بر روي‌ چيزهايي‌ هستند كه‌ حتي‌ ممكن‌ است‌ با ارزش‌تر از طلاباشند. آنها در مورد موجوداتي‌ ذره‌بيني‌ تحقيق‌ مي‌كنند كه‌ قادر به‌ زندگي‌ و حتي‌ رشد دردماهاي‌ بسيار زياد استخرهاي‌ داغ‌ يلواستون‌ و مخازن‌ آب‌ گرم‌ هستند و اميدوارند كه‌ ازاين‌ موجودات‌، پروتئين‌هاي‌ مقاوم‌ نسبت‌ به‌ حرارت‌ به‌ دست‌ آورند. چنين‌ پروتئين‌هايي‌قادر به‌ كاتاليز يا تسريع‌ واكنش‌هاي‌ شيميايي‌ صنعتي‌ در دماهاي‌ بسيار بالا هستند؛ وهمچنين‌ امكان‌ اصلاح‌ پودرهاي‌ شوينده‌ به‌ وسيلة‌ اين‌ پروتئين‌ها وجود دارد. كمك‌ به‌تصفية‌ فاضلاب‌ داغ‌ حاصل‌ از كارخانه‌ها، از ديگر فوايد اين‌ ماده‌ است‌. ارزش‌ محصولات‌شيميايي‌ ساخته‌ شده‌ از پروتئين‌هاي‌ گرمادوست‌ را مي‌توان‌ بيش‌ از 12 ميليارد دلاربرآورد كرد.

شيميدانان‌ فوق ، در آزمايشگاه‌ خود واقع‌ در شركت‌ فن‌آوري‌ زيستي‌ دايورسا درسان‌ ديگو، با راه‌ انداختن‌ بالن‌ها و لوله‌هاي‌ آزمايشگاهي‌شان‌، به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ گنج‌شيميايي‌ خواهند پرداخت‌. آنها براي‌ انجام‌ چنين‌ كاري‌، سنت‌ كيمياگري‌ 1500 سال‌ پيش‌را دنبال‌ خواهند كرد.

مطالعات‌ شيميايي‌ قديم‌

كلمة‌ شيمي‌ كه‌ برگرفته‌ ازر عربي‌ است‌، شروعي‌ نيمه‌ افسانه‌اي‌ دارد. كيميا به‌ معني‌«طلاپزي‌» است‌ و اين‌ دقيقاً همان‌ چيزي‌ است‌ كه‌ كيمياگران‌ قديمي‌ درصدد انجام‌ آن‌ بودند:به‌ اين‌ طريق‌ كه‌ روشي‌ پيدا كنند تا فلزات‌ كم‌ ارزشي‌ همچون‌ آهن‌ و سرب‌ را به‌ فلزي‌ بسيارگرانبها، چون‌ طلا تبديل‌ كنند.

در حدود سال‌ 750 ميلادي‌، كيمياگر بزرگ‌ عرب‌، جابربن‌ حيان‌، تحقيقات‌ خود را درزمينه‌ كشف‌ مادة‌ تبديل‌ كنندة‌ فلزات‌ به‌ يكديگر شروع‌ كرد. اين‌ گرد افسانه‌اي‌ به‌حجرالفلاسفه‌ معروف‌ شد و تحقيق‌ دربارة‌ آن‌ در حدود قرن‌ دوازدهم‌ در اروپا گسترش‌يافت‌.

هرچند كيمياگري‌ در باتلاق  افكار جادويي‌، باقي‌ ماند، ولي‌ بسياري‌ از تركيبات‌شيميايي‌ مفيد و روش‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ را معرفي‌ كرد. كيمياگران‌ يادگرفتند كه‌ چگونه‌مايعاتي‌ نظير آب‌ و الكل‌ را از طريق‌ تقطير خالص‌ كنند. آنها خورنده‌هاي‌ قوي‌ همچون‌سولفوريك‌ اسيد و نيتريك‌ اسيد و همچنين‌ تعداد ديگري‌ از تركيبات‌ مفيد، از قبيل‌ سديم‌هيدروكسيد (سود سوزآور) و آمونيوم‌ كلرايد (نمك‌ مورد استفاده‌ در كارهاي‌ فلزي‌) راتهيه‌ كردند و عناصر جديدي‌ همچون‌ آرسنيك‌، روي‌، و بيسموت‌ را نيز كشف‌ و بررسي‌نمودند.

در اوايل‌ دهة‌ 1500، علم‌ كيميا توسط‌ پاراسلوس‌، پزشك‌ سويسي‌ مشهور، به‌جامعة‌ پزشكي‌ معرفي‌ شد. در طول‌ قرن‌ بعدي‌، كيمياگري‌ اعتبار خود را از دست‌ داد، ولي‌شيمي‌، با كنارزدن‌ موانع‌، علمي‌ واقعي‌ محسوب‌ گشت‌. نسل‌ جديد شيميدانان‌، به‌ صنعت‌ساخت‌ واكنشگرها (مواد شيميايي‌ ايجادكنندة‌ واكنش‌ها) و استخراج‌ عناصر خالص‌ وتركيبات‌ از مخلوط‌ها علاقمند شدند.

در سال‌ 1661، شيمدان‌ ايرلندي‌ به‌ نام‌ رابرت‌ بويل‌، اعتقاد يونانيان‌ باستان‌ را درمورد به‌ وجود آمدن‌ همة‌ مواد فقط‌ از چهار يا پنج‌ عنصر رد كرد. او در كتاب‌ شيميدان‌شكاك‌، مفهوم‌ جديدي‌ از عناصر را بيان‌ نمود. به‌ اين‌ مضمون‌ كه‌ عناصر، موادي‌ هستندكه‌ نمي‌توانند به‌ ذرات‌ كوچكتر تقسيم‌ شوند. براي‌ مثال‌، آزمايش‌هاي‌ او نشان‌ داد كه‌ آلياژفلز مفرغ‌ را مي‌توان‌ به‌ مس‌ و قلع‌ تفكيك‌ كرد. بويل‌ همچنين‌ اهميت‌ اندازه‌گيري‌هاي‌ دقيق‌ وآزمودن‌ عقيده‌هاي‌ جديد را با آزمايش‌هاي‌ واقعي‌ يادآور شد. او سپس‌ خصوصيات‌ ويژة‌گازها را كشف‌ و قوانيني‌ را طرح‌ كرد كه‌ هنوز براي‌ توصيف‌ روابط‌ بين‌ حجم‌ و فشار درگازها، مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.

شيميدان‌هاي‌ ديگر، كار بويل‌ را در رابطه‌ با دنياي‌ گازها يا عناصر «غيرقابل‌ رؤيت‌»ادامه‌ دادند. در سال‌ 1756، شيميدان‌ اسكاتلندي‌ به‌ نام‌ جوزف‌ بلك‌ كربن‌ دي‌ اكسيد و درسال‌ 1774، جوزف‌ پريستلي‌ اكسيژن‌ و نيتروژن‌ را كشف‌ كرد. در همين‌ زمان‌ آنتوان‌لاوازيه‌، شيميدان‌ فرانسوي‌، با استفاده‌ از الكتريسيته‌ و احتراق ، آزمايش‌هايي‌ انجام‌ داد. اوعلاوه‌ بر كشف‌هاي‌ ديگر، با احتراق  مخلوطي‌ از هيدروژن‌ و اكسيژن‌ به‌ وسيلة‌ جرقه‌الكتريكي‌، تركيب‌ آب‌ (H2O) را تعيين‌ كرد. لاوازيه‌ با ارائه‌ اين‌ نظريه‌ كه‌ «ماده‌، نه‌ به‌ وجودمي‌آيد و نه‌ از بين‌ مي‌رود، بلكه‌ فقط‌ از شكلي‌ به‌ شكل‌ ديگر تغيير مي‌كند» انقلابي‌ در شيمي‌به‌ وجود آورد.

اكنون‌ ما اين‌ واقعيت‌ را به‌ عنوان‌ قانون‌ بقاي‌ ماده‌ مي‌شناسيم‌. سپس‌ لاوازيه‌ اولين‌كتاب‌ شيمي‌ جديد را نوشت‌. همچنين‌ او و ديگران‌، نظامي‌ را براي‌ نامگذاري‌ عناصرطراحي‌ كردند كه‌ امروزه‌ نيز از آن‌ استفاده‌ مي‌شود. وي‌ با اين‌ كار به‌ ايجاد يك‌ زبان‌بين‌المللي‌ شيمي‌ همت‌ گماشت‌ كه‌ براي‌ شيمدانان‌ سراسر جهان‌، اين‌ امكان‌ را فراهم‌مي‌ساخت‌ تا از اطلاعات‌ مربوطه‌ بهره‌ ببرند. لاوازيه‌، به‌ خاطر همة‌ اين‌ كارها، پدر شيمي‌جديد لقب‌ گرفت‌.

تا سال‌ 1800، شيميدانان‌ حدود 30 عنصر مختلف‌ را كشف‌ كرده‌ بودند. اين‌ مسئله‌،شيميدانان‌ را با اين‌ چالش‌ روبرو كرد كه‌ بتوانند اختلاف‌ عناصر را با يكديگر به‌ طور دقيق‌توضيح‌ دهند. در سال‌ 1803 شيميدان‌ بريتانيايي‌ به‌ نام‌ جان‌ دالتون‌ با نظرية‌ جديد خود، بااين‌ چالش‌ مقابله‌ كرد.

كار ويژة‌ دالتون‌ اين‌ بود كه‌ پيشنهاد كرد هر چيزي‌ كه‌ از ذرات‌ تفكيك‌ناپذير، ساخته‌شده‌ باشد اتم‌ ناميده‌ مي‌شود. اين‌ كلمه‌ و معني‌ آن‌، ابتدا به‌ وسيلة‌ يونانيان‌ در حدود سال‌450 پيش‌ از ميلاد بيان‌ شده‌ بود. دالتون‌ پا را از اين‌ فراتر گذاشت‌ و توضيح‌ دادكه‌ هرعنصر شناخته‌ شده‌اي‌، نوع‌ متمايزي‌ اتم‌ است‌ و يك‌ نوع‌ خاص‌ از اتم‌ نمي‌تواند به‌ اتم‌ديگري‌ تبديل‌ شود، به‌ همين‌ دليل‌، او نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ سرب‌ هرگز نمي‌تواند به‌ طلا تبديل‌گردد و هيچ‌ عنصري‌ نيز به‌ عنصر ديگر تبديل‌ نمي‌شود. (اينك‌ ما مي‌دانيم‌ كه‌ واپاشي‌راديواكتيو در موارد نادري‌ اين‌ كار را انجام‌ مي‌دهد و عناصر ناپايدار مشخصي‌ به‌عناصر مكمل‌ وابسته‌ به‌ آن‌ تبديل‌ مي‌شوند.)

 


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
3_645510_2218.zip34.5k